sıkı bağlı

sıkı bağlı
tightly coupled

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • sıkı — sf. 1) Dar Sıkı bir kemer. 2) İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan Sıkı bir denk. 3) Zorlu, güçlü ve etkili En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir. B. Felek 4) Dikkatli, titiz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ORTODOKS — Yun. İtalya daki Papalığa bağlı olmayıp, İstanbul daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • bağlaşık — sf., ğı 1) Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik 2) Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • el — 1. is., anat. 1) Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü El var, titrer durur, el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş, el var yumruk. Z. O. Saba 2) Sahiplik, mülkiyet Elden çıkarmak. Elimdeki bütün parayı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • formaliteci — is. 1) Özellikle resmî işlerde yöntemlere, tüzüklere sıkı sıkıya bağlanıp işlerin yürümesini güçleştiren kimse 2) mec. Biçimci, şekilci, şekilperest, formalist 3) mec. Bir işi olduğundan fazla abartan, kurallara gereğinden fazla bağlı olan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ilke — is. 1) Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı. H. Taner 2) Temel bilgi Kimyanın ilkeleri. 3) Öge Atomlar cisimlerin ilkeleridir. 4) Davranış kuralı Bence ahlakın bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • katı — 1. sf. 1) Sert, yumuşak karşıtı Bu hâl, onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu. F. R. Atay 2) mec. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim Katı yürekli. Katı davranış. 3) mec. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • protokolcü — is. 1) Protokol işleriyle uğraşan kimse 2) mec. Kurallara sıkı sıkıya bağlı olan kimse Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sansür — is., Fr. censure 1) Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükûmetçe önceden denetlenmesi işi, yayın ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sıkı denetim 2) Denetleme işini yapan kurul Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller sansür etmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • etle tırnak gibi — birbirlerine candan bağlı, sıkı ilişkili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • FIRKA-İ NÂCİYE — Kur an ı Kerim e ve Sünnet i Seniyeye sıkı sıkıya bağlı olup Ehl i Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmayan müslümanlar. Bunlar kıyamete kadar lütf u İlahî ile devam eder …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”